Sonda - kontuzje biegowe

Wyniki sondy dotyczącej kontuzji biegowych.

Każdy biegacz, regularnie trenujący przez kilka lat prędzej czy później będzie się musiał zmierzyć z kontuzją. Czy będzie to proste otarcie lub pęcherze na palcach, czy poważne problemy wymagające fizjoterapii, a nawet interwencji chirurga.

Czy wam zdarzyło się już zmagać z kontuzją wymagającą "odstawienia" biegania na jakiś czas w ciągu ostatnich trzech lat?

 

Sondę przeprowadziliśmy w dniach 17-20 września.

 

W sondzie wzięło udział 208 osób. O sondzie informowaliśmy za pośrednictwem fanpage na Facebooku oraz poprzez newsletter wysyłany do klientów wydawnictwa, a więc czytelników naszych książek. Dzięki narzędziom informatycznym możemy stwierdzić, że przeważająca część odpowiedzi (ponad 80%) pochodzi od czytelników naszych książek - osób zaangażowanych w sport, pragnących pogłębiać swoją wiedzę na temat biegania.

 

W sondzie zapytaliśmy, czy "W ciągu ostatnich trzech lat złapałeś kontuzję biegową?".

Uczestnicy sondy mieli do wyboru cztery odpowiedzi: "Ani razu", "Raz", "Dwa razy", "Więcej niż dwa razy".

 

Najczęściej wybieraną odpowiedzią było "Raz". Tę odpowiedź wybrało 36% biorących udział w sondzie (75 osób).

Odpowiedź "Więcej niż dwa razy" zaznaczyło 28% (58 osób).

Odpowiedź "Ani razu" zaznaczyło 21% (44 osoby).

Najrzadziej wybieraną odpowiedzią było: "Dwa razy" - 15% (31 osób).

 

Zdajemy sobie sprawę, że internetowa sonda nie jest najbardziej miarodajnym sposobem uzyskiwania sprawdzalnych faktów, a także metodologia takiego badania być może nie spełnia wszystkich norm profesjonalnych badań ankietowych. Wydaje się jednak, że liczba osób (208), które wzięły udział w sondzie, jest na tyle duża, że może ukazywać pewną tendencję.

 

W ciągu ostatnich trzech lat 79% uczestników sondy (164 osoby) doznało kontuzji biegowej. Jedynie co piąta osoba (21% - 44 osoby) nie miała do czynienia z kontuzją.

Taki rozkład głosów wskazuje, że kontuzje wśród biegaczy nie są ewenementem, a zjawiskiem stale obecnym o dużej skali.